ประธานาธิบดีเปิดตัวดรีมแอตแลนติก

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกกำลังเป็นประเทศที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนต่างๆ ทั่วโลกซึ่งประธานาธิบดี Ernest Koroma ได้เดินทางเปิดงาน Dream Atlantic Garden Villa วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่จะทำให้เกิดการสร้างงานแก่ประเทศเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งได้ลงนามร่วมกับ China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) ในการสร้างที่พักอาศัยต้นทุนต่ำแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จุดประสงค์หลักของโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวร่วมถึงดึงดูดหนักลงทุนต่างประเทศอีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกล่าวว่าการก่อสร้าง Dream Atlantic Garden Villa จะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างดีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการลงทุน สำหรับประเทศจีนนายอู๋ เผิง กล่าวว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนนและได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนของจีนและการค้าในโลก ทั้งนี้สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนนยังคงต้องการการพัฒนาอีกเป็นจำนวนมากจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในขณะนี้