History

History

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน ดร.เออร์เนสต์ ไบ โคโรมา เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ทางตอนเหนือของเซียร์ราลีโอน เป็นลูกชายคนโตเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมเซียร์ราลีโอน โรงเรียนมัธยม Magburaka  วิทยาลัย Fourah Bay (FBC) มหาวิทยาลัยเซียร์ราลีโอนจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2519 หลังจบการศึกษาได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนมัธยมเซนต์ฟรานซิสใน Makeni ก่อนเข้าร่วม บริษัท เซียร์ราลีโอนประกันภัยแห่งชาติ (NIC) ในปี พ.ศ. 2521 หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2528 ได้เข้าทำงานที่ Trust Corporation (RITCORP) กระทั้งปี พ.ศ. 2531 ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ RITCORP

ปี พ.ศ. 2534 เกิดสงครามกลางเมืองกินระยะยาวนานสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2545 ต่อมา เออร์เนสต์ ไบ โคโรมา ได้ถูกเสนอชื่อใน All People’s Congress (APC) เป็นผู้สมัครประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพทางการเมืองแม้ในปีนั้น เออร์เนสต์ ไบ โคโรมา จะพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งแต่ได้เป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในรัฐสภาจากปี 2545 ถึงปี 2550 ตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ เออร์เนสต์ แสดงให้ประชาชนเห็นถึงความสามารถ ทักษะ ความขยันหมั่นเพียร กระทั้งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนอย่างมากและได้ชนะการเลือกตั้งในปีเดียวกัน มีโครงการหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่วาระการประชุมเช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การก่อสร้างถนนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ การดูแลสุขภาพฟรีสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตรแม่และเด็ก สำหรับการลงทุนทำเหมืองแร่และการเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ยังคงชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนถึงตอนนี้