ชำระหนี้ให้เหมืองแร่ประจำประเทศ

ประเทศเซียร์ราลีโอนได้ทำการชำระหนี้ 22 ล้านยูโร ให้กับเหมืองแร่ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยประธานาธิบดีเซียร์ราลีโอนเป็นผู้ส่งมอบเงินจำนวนนี้ด้วยตนเองท่ามกลางแขกจำนวนมาก ท่านประธานาธิปดีได้พูดถึงเศรฐกิจของแหมืองแร่ว่ายังคงเข็มแข็ง และผลของสงครามกลางเมืองนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเหมืองแร่อย่างแน่นอน