ประธานาธิบดีเรียกร้องเรื่อง HIV

ประธานาธิบดี เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา ในฐานะประธานคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ (NAC) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีความคาดหวังว่าโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

Read More

ชำระหนี้ให้เหมืองแร่ประจำประเทศ

ประเทศเซียร์ราลีโอนได้ทำการชำระหนี้ 22 ล้านยูโร ให้กับเหมืองแร่ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยประธานาธิบดีเซียร์ราลีโอนเป็นผู้ส่งมอบเงินจำนวนนี้

Read More

ประธานาธิบดีได้รับหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ประธานาธิบดี ดร.เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา รับหนังสือเดินทางเป็นฉบับแรกซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

Read More

ประธานาธิบดีเปิดตัวดรีมแอตแลนติก

สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกกำลังเป็นประเทศที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนต่างๆ ทั่วโลก

Read More