Ernest Koroma ปลดรองประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง

      Ernest Koroma หรือ Ernest Bai Koroma ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเซียร์ราลีโอน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 เขาเป็นผู้นำของ APC หรือ All People’s Congress ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของเซียร์ราลีโอน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม นายซามูเอล ซาม-ซูมานา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน…

Read More

ประธานาธิบดีเรียกร้องเรื่อง HIV

ประธานาธิบดี เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา ในฐานะประธานคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ (NAC) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีความคาดหวังว่าโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

Read More

ชำระหนี้ให้เหมืองแร่ประจำประเทศ

ประเทศเซียร์ราลีโอนได้ทำการชำระหนี้ 22 ล้านยูโร ให้กับเหมืองแร่ ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยประธานาธิบดีเซียร์ราลีโอนเป็นผู้ส่งมอบเงินจำนวนนี้

Read More

ประธานาธิบดีได้รับหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ประธานาธิบดี ดร.เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา รับหนังสือเดินทางเป็นฉบับแรกซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

Read More