เลขานุการเข้าพบประธานาธิบดี

เลขาธิการแห่ง State for International Development (DFID) เข้าพบประธานาธิบดีเออร์เนสต์ ไบ โกโรมา ในการร่วมกันหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศสำหรับการต้อนรับเลขานุการ DFID ในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประธานาธิบดี เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา อีกทั้งยังเป็นการเยี่ยมชมการทำงานเป็นโอกาสที่รัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์ จะได้รับข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

DFID เคยให้การสนับสนุนการต่อสู้กับโรคอีโบลาที่น่ากลัว และครบรอบปีแรกของการสิ้นสุดโรคอีโบลาในสาธารณรัฐ เซียร์ราลีโอน นั้นเอง รัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์เปิดเผยว่าได้เห็นการพัฒนาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่จะเกิดขึ้นในประเทศภายใต้การนำของประธานาธิบดี เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา