ประธานาธิบร่วมมืออียิปต์เรื่องฟื้นตัวประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2559 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนลงนามร่วมมือทวิภาคีระหว่างเซียร์ราลีโอนและอียิปต์กับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอียิปต์ แสดงให้เห็นถึงการอภิปรายครั้งสุดท้ายกับประธานาธิบดี Abdel Fattah el-Sisi  ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศรวมถึงการสร้างสถานทูตของทั้ง 2 ประเทศและความร่วมมือทวิภาคี

เอกอัครราชทูต Mohamed Edrees convoyed ยกย่องประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนว่ามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ สนับสนุนสุขภาพ, การศึกษา, การเกษตรและการรักษาความปลอดภัย รัฐบาลมีการตั้งเป้าที่จะใช้ศักยภาพทางการเกษตรของประเทศเพื่อกระจายเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและเพิ่มความสามารถในการส่งออก