ประธานาธิบต้อนรับสี่ทูตใหม่

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนตอนรับเอกอัครราชทูตราชใหม่ประจำเซียร์ราลีโอน การมาของเอกอัครราชทูตราชทั้ง 4 จะช่วยเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดีได้แก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Peng , เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน Mohamed Imran Mirza, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรเลีย Andrew Barnes, เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Ron Strikker และในการพบครั้งนี้ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวว่าหลังจากที่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองมารวมถึงการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนมีการพัฒนาไปอย่างมาก ด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเซียร์ราลีโอนและจีนให้มากขึ้นกว่าเดิมและความร่วมมือในทางการค้าและการพาณิชย์