ประธานาธิบดีได้รับหนังสือเดินทางออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ประธานาธิบดี ดร.เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา รับหนังสือเดินทางเป็นฉบับแรกซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 การเปิดตัวหนังสือเดินทางครั้งเพื่อหวังจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมถึงนักท่องเที่ยว นอกจากนี้หนังสือเดินทางจะถูกแจกจ่ายให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกอย่าง รัฐมนตรีต่างประเทศทูตและสมาชิก AU ทั้งหมด การที่มีหนังสือเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นอีกมิติที่ในการรวมกันของกลุ่มทวีปแอฟริกา