ประธานาธิบดีเรียกร้องเรื่อง HIV

ประธานาธิบดี เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา ในฐานะประธานคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ (NAC) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีความคาดหวังว่าโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เท่ากับศูนย์จากปัญหาที่กำลังประสบอยู่เหมือนกับหลายๆ ประเทศนั้นเอง ซึ่งสิ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายอยู่นั้นคือการรักษาเด็กที่ติดเชื้อจากแม่ในหลายประเทศต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้

ซึ่งในที่ประชุมนั้นได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีกับหน่วยงานต่างๆ และกังวลเกี่ยวกับปัญหากับผู้คนที่อาศัยอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์รายใหม่ ซึ่งจะมีการปรับปรุงบริการของกระทรวงสาธารณสุขและสุขาภิบาลนอกจากนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์การทดสอบและการรักษาเอชไอวีบริการที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนยังได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ได้รับเงินทุนในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศส่วนใหญ่เกิดจากวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งเวลานี้ได้กลายเป็นปัญหาระดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ประธานาธิบดี เออร์เนสต์ ไบ โกโรมายังคงเป็นห่วงกับผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อในบ้านเดียวกันถึงแม้ว่าประชากรโดยรวมจะไม่เยอะเท่ากับประเทศอื่นๆ ก็ตามแต่ปัญหาการแพร่ระบาดกลับดูรุนแรงกว่าที่คิด