ประชุมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศ

ประธานาธิบดี ดร.เออร์เนสต์ ไบ โกโรมาเข้าร่วมในการประชุมเพื่อหาสถาบันการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยได้ในอีก 2 ปีข้างหน้าทางภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และอื่นๆ ตามนโยบายที่เคยให้ไว้ของ ประธานาธิบดี ดร.เออร์เนสต์ ไบ โกโรมา