ท่านประธานาธิบดีได้รับรางวัล

ประธานาธิบดีเออร์เนส ต้อนรับการมาเยือนของบอดีตรองประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย Mohammed Namadi Sambo เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เกี่ยวกับบริษัทอุตสาหกรรมการบิน MANYATTA – Aviation Industry Corporation of China (AVIC) ซึ่ง MANYATTA – AVIC – INTL  ให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจผ่านการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และความร่วมมือระหว่างประเทศของแผนพัฒนาประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

ประธานาธิบดีเออร์เนส กล่าวว่า Mohammed Namadi Sambo เป็นการเยือนในเวลาที่เหมาะสมซึ่ง Nimadi Sambo เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว ประธานาธิบดีเออร์เนส กล่าวอีกว่าประเทศยังคงมีศักยภาพไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมากที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับข้องกับโครงการ Bumbuna Hydro ประเทศเซียร์ราลีโอนเป็นประเทศชายฝั่ง การขนส่งทางทะเลยังคงจะเปิดโอกาสในการลงทุนหลาย ๆ ด้านซึ่งจะเป็นตัวเร่งกระบวนการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วกว่าทางอื่น

Namadi Sambo กล่าวว่า MANYATTA – AVIC – INTL มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, พลังงาน, แหล่งน้ำ, การวางแผนการดำเนินงานในระดับชาติและโครงสร้างพื้นฐานการชลประทาน การเกษตร การขนส่งและการบินรวมถึงการวางแผนผังเมือง